DHL var precis här för andra(!) gången idag med ett paket från Macy’s. Happy girl here now 🙂

Annonser